Overige certificaten

BRL K14020/01

BRL
Deze Beoordelingsrichtlijn is erop gericht de kwaliteit vast te stellen van het onderhoud aan pompinstallaties van gemalen. De kwaliteitseisen hebben betrekking op de doelmatigheid van het onderhoud, rekening houdend met techniek en eiligheid aan de hand van de in deze beoordelingsrichtlijn opgenomen werkwijzen en kwaliteitsnormen. Ook wordt de kwaliteit vastgesteld van de over de verrichte onderhoudswerkzaamheden aan de opdrachtgever uit te brengen rapportages.

Download hier ons BRL K14020/01 certificaat

REI 2008 – Erkend installateur


Het kenmerk van deze erkenningsregelingen is de opname in het register van Sterkin. Een installateur wordt pas opgenomen in dit register wanneer deze beschikt over aantoonbaar vakmanschap en wanneer deze gekeurde materialen én de juiste (meet)gereedschappen gebruikt. Sterkin controleert steekproefsgewijs of de aangelegde installaties voldoen aan de normen. Door deze controles wordt de kwaliteit van de erkenningen richting klant, maar ook richting overheid, gewaarborgd.

Download hier onze REI 2008 Erkenning

Van der Linden Pomptechniek en Processing | Postbus 2313, 5202 CH 's-Hertogenbosch | Telefoon: (073) 621 91 72 | Email: info@lindenpomptechniek.nl