Veiligheid & milieu

Gezondheid, veiligheid en welzijn van onze medewerkers krijgen alle aandacht. Concrete voorbeelden hiervan zijn de VCA ** (Veiligheids Checklist Aannemers) en het VGMW-systeem. Gelukkig krijgt de aandacht voor het milieu in onze samenleving een steeds grotere plaats. Van der Linden pomptechniek bv speelt daarop in met speciale instructies inzake het toezicht op de handhaving van de milieuwetgeving. Dit geldt met name ook voor een verantwoorde regeling en verwerking van de verschillende afvalstromen binnen ons bedrijf en op de locaties van onze projecten.

Veilig werken (VCA**)
VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklijst voor Aannemers. Met het VCA-certificaat toont een bedrijf aan, dat het zijn werkzaamheden bij opdrachtgevers zo weet te organiseren, dat de veiligheids-, gezondheids- en milieurisico’s tot een aanvaardbaar minimum worden beperkt. In 2003 ontvingen wij hiervoor het VCA ** certificaat. Het certificaat is sindsdien ononderbroken in het bezit geweest.

Download hier ons VCA certificaat

Van der Linden Pomptechniek en Processing | Postbus 2313, 5202 CH 's-Hertogenbosch | Telefoon: (073) 621 91 72 | Email: info@lindenpomptechniek.nl