Nieuw project Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Bodegraven-Reeuwijk start

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk gaat de hoofd- en drukrioleringsgemalen, inclusief aansturing, renoveren. Via een meervoudig onderhandse aanbesteding hebben wij eerder deze maand de opdracht gekregen over te gaan tot de renovatie- en vervangingswerkzaamheden van pompen, leidingwerk en (elektrische) besturingen.

Wij zijn erg blij met dit mooie project, waarbij we een langdurige samenwerking aangaan met de Gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Over een periode van 3 jaar zullen op ongeveer 300 verschillende locaties werkzaamheden verricht worden. Deze maand zijn we reeds van start gegaan met de inventarisatie van de exact uit te voeren werkzaamheden.

Sluiting zomervakantie

Fijne vakantie1Van 28 juli tot en met 18 augustus 2017 is Van der Linden Pomptechniek in verband met de zomervakantie gesloten. Na onze vakantie zullen wij zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Storingen en calamiteiten kunnen, zoals altijd,  24/7 gemeld worden op ons centraal telefoonnummer. Dit nummer is 073-6219172.

Wij wensen u een prettige vakantie!

Nieuw project Gemeente Delft

Delftse_HoutEerder deze maand kregen wij van Gemeente Delft de opdracht voor een project in het recreatiegebied Delftse Hout. Van der Linden Pomptechniek gaat in een bouwteam het vrij-vervalrioolstelsel om bouwen naar een persrioolstelsel. Het recreatiegebied is dicht begroeid, waardoor men niet wil dat het bestaande rioolstelsel wordt verwijderd. Dit zou namelijk veel schade aanbrengen aan de natuur. Tegelijkertijd biedt dit een extra uitdaging om op bepaalde plaatsen in het bestaande stelsel te werken. Naast het aanbrengen van een persleiding in het bestaande vrij-vervalstelsel zullen er ook een aantal objecten door middel van een eigen drukrioolinstallatie gekoppeld worden aan de nieuwe persleiding. Alle installaties zullen ook gevisualiseerd worden in het i-View telemetriesysteem van de gemeente Delft. Aangezien het om een recreatiegebied gaat gaan wij, op verzoek van de gemeente, pas na het recreatieseizoen starten met de werkzaamheden. Hierdoor zal de overlast voor recreanten zoveel als mogelijk worden beperkt.

Wij zijn trots dat de gemeente Delft ons deze opdracht heeft gegund en zullen ervoor zorgen dat het project naar tevredenheid wordt opgeleverd.

Veiligheid voorop

IMG_3325Onze collega’s in de buitendienst werken regelmatig op grote hoogten in diepe putten en kelders, langs de weg of in nabijheid van het spoor. Stelt u zich een plek voor waar verkeer met hoge snelheid langs raast. Of een diepe put waarin werkzaamheden verricht moeten worden. Putten zijn vaak slecht te ventileren, het is er krap, vaak donker en in het geval van een calamiteit is het niet gemakkelijk om snel te vluchten.

Het is daarom van groot belang dat onze medewerkers overal een veilige werksituatie weten te creëren en te behouden. In de afgelopen weken hebben zij daarom verschillende herhalingscursussen gevolgd, zodat alle kennis op het gebied van o.a. EHBO en reanimatie, veilig werken langs de weg en veilig werken langs het spoor weer helemaal up-to-date is.

Daarnaast wordt iedere maand vanuit onze organisatie een toolbox georganiseerd, waarin diverse belangrijke zaken worden besproken in het kader van het veilig werken in ons vakgebied. U kunt hierbij denken aan LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse), veilig werken in besloten ruimten en veilig werken met biologische agentia. Een veilige werksituatie staat altijd op nummer één bij Van der Linden Pomptechniek.

Minigemaal in gemeente Vught

Minigemaal Vught 6-17 Van der Linden Pomptechniek realiseert menig groot project, zoals Rioolgemaal AWTG Velsen-Zuid waar we eerder over berichtten, De Rompert in ’s-Hertogenbosch en Rioolgemaal Aalst voor Waterschap De Dommel. Maar onze organisatie werkt net zo hard aan projecten van kleinere omvang, zoals het realiseren en renoveren van minigemalen, het ombouwen van een vijzelgemaal naar een natte pompopstelling of het automatiseren van bestaande elektrotechnische installaties op het i-View 2.0 telemetriesysteem. Kortom, projecten van klein tot groot waarbij alle benodigde technische disciplines onder één dak worden uitgevoerd.

Minigemaal Vught
Een prachtig nieuw huis werd gebouwd, maar om erin te kunnen wonen moest natuurlijk ook de waterafvoer naar het gemeentelijk rioleringsstelsel zijn gewaarborgd. In de gemeente Vught hebben wij in opdracht van Aannemingsbedrijf Van den Berk B.V. uit Erp de opdracht gekregen om de realisatie van het drukrioleringsgemaal  in twee weken tijd uit te voeren, geheel conform het Programma van Eisen van de gemeente Vught.
In samenwerking met onze vaste leveranciers en door onze hoge mate van flexibiliteit hebben we dit minigemaal kunnen realiseren. Mede ook doordat wij een vaste, minimale voorraad aan materialen aanhouden. Inmiddels heeft de verhuizing plaatsgevonden en is de waterafvoer van de bewoners uiteraard gewaarborgd.

Oplevering van rioolgemaal AWTG Velsen-Zuid

RioolgemaalIn opdracht van Hoogheemraadschap van Rijnland en onder de directie van Royal HaskoningDHV hebben we rioolgemaal AWTG Velsen-Zuid geheel gerenoveerd. Afgelopen maand heeft de officiële oplevering plaatsgevonden en hebben wij het gemaal met trots aan Hoogheemraadschap van Rijnland overgedragen. Het project is in samenwerking met de opdrachtgever, met Royal HaskoningDHV en met alle onderaannemers prima verlopen. De opdracht had betrekking op het renoveren van zowel de bouwkundige als civiele werkzaamheden rondom het gemaal, alsmede het vernieuwen van de gehele werktuigbouwkundige en elektrotechnische installatie. Door ingrijpende aanpassingen in de bouwkundige werkzaamheden van het gebouw was de opleverdatum verplaatst naar het eerste kwartaal van 2017.

In de oude situatie van het gemaal waren drie pompen geïnstalleerd, waar in het nieuwe ontwerp de kelder is uitgevoerd met vier droogopgestelde centrifugaalpompen van Hidrostal, gebaseerd op een totale afvoercapaciteit bij drie pompen inbedrijf van ca. 2800 m3/uur. Het gietijzeren leidingwerk en de appendages, waaronder de Strate terugslagkleppen, variëren in maat van DN 350 tot net buiten het gemaal vergroot naar diameter DN 700, waar tevens een debietmeter is aangebracht. Deze debietmeter verzorgt de benodigde informatie aan de frequentieregelaars om de pompen te regelen in het debiet.
Het resultaat is een prachtig nieuw gemaal met behoud van authentieke elementen van het gebouw.

Velsen combi

Nieuw project in Alphen aan den Rijn

Van Aannemingsbedrijf Gebr. Schouls uit Leiden kregen we eerder deze maand een mooie nieuwe opdracht. De Gemeente Alphen aan den Rijn heeft middels een meervoudig onderhandse aanbesteding besloten drie vijzelgemalen te gaan vervangen door nat opgestelde gemalen.

De vijzelgemalen zijn hun technische levensduur voorbij en komen capaciteit tekort om bij hoge waterstanden in het ontvangende stelsel toch rioolwater te kunnen verpompen. In het project worden drie nieuwe werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties toegepast en volledig geautomatiseerd met toepassing van OMRON PLC besturingen. Voor optimaal beheer op afstand worden de installaties real-time aangesloten op het i-View 2.0 telemetriesysteem.

Week 21 en 22 extra dagen gesloten

Deze week (week 21) zijn wij op donderdag met Hemelvaart en vrijdag aansluitend gesloten.
In week 22 zijn we vrijdag 2 juni voorafgaand aan het Pinksterweekend ook dicht.
Storingen en werkzaamheden kunnen, zoals altijd,  24/7 gemeld worden op ons centraal telefoonnummer. Dit nummer is 073-6219172.

Uitgelicht: project Bavaria Eemshaven

Eemshaven start project 4-17 berichtIn het noordelijkste puntje van het Nederlandse vasteland is Van der Linden Pomptechniek onlangs in samenwerking met Visser & Smit Bouw van start gegaan met dit bijzondere project.

Dochteronderneming Holland Malt van Bavaria gaat de mouterijcapaciteit in het Groningse Eemshaven flink uitbreiden. Zij willen van Holland Malt Eemshaven de meest duurzame mouterijlocatie van Europa maken. In het aardbevingsbestendige gebouw waar nu aan gewerkt wordt, mogen wij de pompinstallatie verzorgen.

Gezien onze relatie met Bavaria en eerdere projecten in Lieshout en Berkel-Enschot, zijn we geselecteerd om deze installatie in Eemshaven ook te realiseren.

Afrondende fase: project Velsen-Zuid

Velsen Zuid afrondendDe uitvoering van het project in Velsen-Zuid van Hoogheemraadschap van Rijnland is in februari 2016 opgestart. In samenwerking met Royal Haskoning DHV wordt door Van der Linden Pomptechniek aan dit project gewerkt. De opdracht bestond uit de bouwkundige, civieltechnische, mechanische en elektrotechnische renovatie van het rioolgemaal.

Na een bouwperiode van iets meer dan een jaar is afgelopen week een geslaagde SAT (Site Acceptance Test) doorlopen. Na het verstrijken van de beproevingsperiode kunnen we we Rioolgemaal Velsen-Zuid opleveren.

Een kleine impressie van dit prachtige gemaal in aanbouw vindt u hiernaast.

Van der Linden Pomptechniek en Processing | Postbus 2313, 5202 CH 's-Hertogenbosch | Telefoon: (073) 621 91 72 | Email: info@lindenpomptechniek.nl