Privacy

Persoonlijke gegevens die eventueel worden verzameld tijdens uw bezoek aan onze website worden conform de wettelijke voorschriften zoals vermeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) behandeld. Dit houdt onder andere in dat we slechts die gegevens verzamelen, verwerken en gebruiken die we voor onze doelstellingen nodig achten.