Overstortregistratie

Er zijn in Nederland ongeveer 15.000 tot 16.000 locaties waar regelmatig lozingen van vervuild water vanuit het gemengde rioolstelsel op oppervlaktewater plaatsvinden. Deze lozingen zijn incidenteel, maar kunnen een aantasting van de waterkwaliteit als gevolg hebben.

Tegenwoordig worden riool- en waterbeheerders verplicht gesteld om een goed en efficiënt monitoringsprogramma van de riooloverstorten op te zetten. Van der Linden Pomptechniek introduceert hiervoor de e-Flow®. Overstortlogger voor een efficiënt beheer op afstand middels het internet.

e-Flow in het kort:

  • Draadloos en batterij-gevoed
  • Intern gsm-modem
  • Voor eenvoudige montage onder het maaiveld
  • Rapportage conform CIW formaat
  • Controle gsm-bereik, batterij en temperatuur
  • Automatische calibratie van de overstortsensor
  • Monitoring op afstand met een webbrowser
  • Voor meer informatie over e-Flow kijk op e-Flow
Van der Linden Pomptechniek en Processing | Postbus 2313, 5202 CH 's-Hertogenbosch | Telefoon: (073) 621 91 72 | Email: info@lindenpomptechniek.nl