Telemetrie

Watermanagement is onontbeerlijk in een waterrijk land als Nederland. In het belang van veiligheid en milieubescherming is het noodzakelijk dat u als speler in het waterbeheer altijd en overal uw gemalen, stuwen, bergbezinkbassins en overstorten adequaat kunt beheren.

Of u zich nu bezighoudt met het voorkomen van wateroverlast, het controleren van de waterkwaliteit of het op peil houden van het oppervlaktewater, actuele gegevens zijn voor u onmisbaar!

Het realtime beheersysteem i-View 2.0 verzamelt, verwerkt en toont continu automatisch alle gegevens, die voor u van belang zijn. Op die manier helpt het systeem om uw beheerproces zo efficiënt en voordelig mogelijk te laten verlopen.

Wat i-View 2.0 extra bijzonder maakt, is dat het werkt op basis van moderne Microsoft 2.0-webtechnologie. Hierbij staat 2.0 voor de tweede fase in de ontwikkeling van het World Wide Web. Uitgebreide informatie en demonstratiemogelijkheden over i-View 2.0 vindt u op de website:

www.i-view.info

Van der Linden Pomptechniek en Processing | Postbus 2313, 5202 CH 's-Hertogenbosch | Telefoon: (073) 621 91 72 | Email: info@lindenpomptechniek.nl