2
2
dinsdag-sep-2020
Speurtocht door de wijk

Nieuwbouw en oplevering in de toekomst

Nieuwbouw en oplevering in de toekomst

Of hij deze week nog iets bijzonders had opgeleverd? Daar hoeft onze projectleider Jeroen van Druten niet lang over na te denken. Hij heeft deze week een gemaaltje opgeleverd dat in 2016 al door ons is gebouwd. Verder vragen leert me dat het hier niet om een fout gaat, maar dat zoiets wel eens vaker voorkomt. En dat hier dan het betere speurwerk van pas kan komen.

Als men start met het bouwen van bijvoorbeeld een nieuwbouwwijk of bedrijventerrein op een plek waar nog geen voorzieningen zijn, wordt het terrein eerst bouwrijp gemaakt. In deze fase wordt openbare ruimte rondom de te bouwen bouwwerken bewerkt en de (tijdelijke) infrastructuur aangelegd. Denk hierbij aan verwijdering van begroeiing, grondverbetering, maar ook aan de plaatsing van kunstwerken (loopbruggen, tunnels) en aanleggen van het rioleringssysteem compleet met gemalen. Vervolgens kan worden gestart met het bouwen van gebouwen of zelfs een hele woonwijk. Wanneer het een groot te ontwikkelen terrein betreft wordt dat vaak in verschillende fases uitgevoerd.

Zo ook in Rotterdam, daar bouwden wij vier jaar geleden vier stuks rioolgemalen in een soort niemandsland, half weiland, half bouwterrein. Recent werd de laatste fase van het woonproject aangesloten en in bedrijf gesteld. Daarbij ontstond de vreemde situatie dat onze projectleider door een inmiddels compleet nieuwe woonwijk op zoek moest naar die laatste installatie die we eerder in een weiland hadden achtergelaten.
Jeroen van Druten verbaast zich er soms over hoe snel dat het kan gaan. “Zo sta je nog op een kale vlakte en zo sta je midden in een woonwijk of bedrijventerrein.” In een andere stad door ons gebouwd gemaal herkende hij ooit alleen nog aan een tunneltje dat vlakbij in het groen had gestaan. Ook daar was alles in de directe omgeving van de installatie totaal veranderd. “Een wereld van verschil in relatief korte tijd,  heel bijzonder om te zien en mee te maken.”