2
2
maandag-apr-2019

Nieuwe stijl samenwerking Waterschapsbedrijf Limburg in de praktijk

Nieuwe stijl samenwerking Waterschapsbedrijf Limburg in de praktijk

Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) maakte eerder al de keuze om anders aan te besteden (zie bericht 7-2018). Bij de aanbesteding nieuwe stijl ligt de nadruk op meerjarige samenwerking en synergie. Voor grote multi- en monodisciplinaire projecten zijn meerjarige raamovereenkomsten gesloten. De kick-off hiervoor vond plaats op 5 juli 2018.
WBL merkte dat bij aanbesteden, traditioneel de nadruk vaak op prijs van de investering lag. De verhoudingen waren hiërarchisch. Dat leverde spanningen op tussen het gewenste product en de kwaliteit. WBL organiseerde een marktontmoeting waar ideeën zijn uitgewisseld en een beeld werd gevormd van wensen. Dit heeft geleid tot een inkoopstrategie met een indeling in percelen (Gemalen, Leidingen en Civiel, Werktuigbouw en Elektrotechniek en multidisciplinaire projecten), het aantal leveranciers en gunningsaspecten. WBL heeft twee Europese aanbestedingen uitgevoerd waarbij de competenties en visie op samenwerken van de leverancier centraal stonden. Per perceel zijn voor meerdere jaren drie partijen gecontracteerd. Van der Linden Pomptechniek is er hier één van.

Eind december zijn we samen met WBL en twee andere partijen in een bouwteam van start gegaan met het vastleggen van de ontwerpuitgangspunten. In plaats van drie verschillende bouwteams, wordt er nu met één team gewerkt voor alle gemalen. Voormalige concurrenten zijn nu dus partners voor dit project! Één van de voordelen hiervan is een enorme besparing aan uren, maar de verschillende bedrijven nemen ook ieder hun eigen expertise mee in de overleggen. Ondertussen zijn we gezamenlijk begonnen met het vaststellen van de scope.

Wij ervaren deze nieuwe stijl als positief en vinden het een vooruitstrevend initiatief van Waterschapsbedrijf Limburg.