2
2
donderdag-dec-2019

Onderdoorgang De Maten Assen

Van der Linden Pomptechniek ontwerpt en installeert in opdracht van de combinatie Mobilis – Hegeman een geheel nieuwe pompinstallatie voor onderdoorgang De Maten te Assen.

Onderdoorgang De Maten Assen

De Combinatie Mobilis – Hegeman bouwt de onderdoorgang De Maten in Assen. De nieuwe verbinding onder het spoor door moet het zuiden van de stad Assen verbinden met het oostelijk gedeelte van de stad. Na het aanleggen van de onderdoorgang zijn de Europaweg-Zuid en de Dennenweg met elkaar verbonden. Er worden twee autorijbanen, een fietspad en een voetpad aangelegd. Auto’s, fietsers en voetgangers kunnen straks in beide richtingen de onderdoorgang door. Spoortunnel De Maten komt te liggen op het terrein van het onlangs gesloopte kantorenblok van Mandemaat 4. Het project kenmerkt zich door het open ontwerp. Brede groene taluds zorgen voor een groen en open gevoel.

Van der Linden Pomptechniek ontwerpt en installeert in opdracht van de combinatie Mobilis – Hegeman een geheel nieuwe pompinstallatie. Deze bestaat uit twee schoonwaterpompen, met een capaciteit van 170 m3/ uur. Voor de vuilwaterafvoer installeren wij tevens twee pompen. Daarnaast worden er twee drainageputten gebouwd met in elke put twee pompen.

De FlorijnAs

De aanleg van onderdoorgang De Maten is één van de laatste onderdelen van de FlorijnAs, een groot ontwikkelingsprogramma. Doel van dit programma is de bereikbaarheid in Assen verbeteren.