2
2
maandag-jun-2020

Opdracht voor aanpak Ring Zuid Groningen (Herepoort)

Opdracht voor aanpak Ring Zuid Groningen (Herepoort)

De zuidelijke ringweg Groningen is ongeveer twaalf kilometer lang en loopt dwars door de stad Groningen. De weg is belangrijk voor het verkeer van en naar de stad, maar ook voor het verkeer dat Groningen passeert. De gemeente, de provincie en het Rijk hebben samen een plan gemaakt voor de ombouw van de zuidelijke ringweg van Groningen. Dat plan heet Aanpak Ring Zuid. Het plan zorgt ervoor dat het verkeer vlotter doorstroomt en dat alle bestemmingen in de stad beter bereikbaar worden. De weg wordt beter ingepast in de omgeving. Dat verbetert de leefbaarheid.

Combinatie Herepoort is de aannemerscombinatie die de ombouw van de zuidelijke ringweg uitvoert. Hierin werken twee Duitse en vier (noordelijke) Nederlandse bedrijven samen. Van der Linden Pomptechniek kreeg opdracht van Combinatie Herepoort voor de engineering, het leveren en installeren van complete pompinstallaties voor een vijftal kunstwerken. De werkzaamheden vinden plaats verspreid over vijf verschillende locaties, want verschillende kunstwerken, op vijf verschillende momenten. De pompcapaciteit van de verschillende installaties varieert van ca. 100 m³/h tot 150 m³/h.

Combinatie Herepoort voert de werkzaamheden gefaseerd uit. In 2018 zijn de werkzaamheden op de zuidelijke ringweg gestart. De planning is dat de werkzaamheden in 2024 klaar zijn. Omdat er in vijf verschillende clusters wordt gewerkt, worden onze werkzaamheden verspreid uitgevoerd over de komende jaren.

Foto: luchtfoto werkzaamheden Ring Zuid Groningen