Privacy

Privacyverklaring

Bedrijfsgegevens
Van der Linden Pomptechniek B.V. is gevestigd aan Hambakenwetering 18 A 5231 DC te ’s-Hertogenbosch.

Persoonsgegevens
Van der Linden Pomptechniek B.V. kan persoonsgegevens van u(w bedrijf) verwerken, omdat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt bij het invullen van een contactformulier op de website.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:
-Naam contactpersoon;
-Functie;
-Bedrijfsnaam;
-Adresgegevens;
-Telefoonnummer zowel vast als mobiel;
-E-mailadres.
Informatie wordt in veel gevallen door uzelf aan ons verstrekt zodat wij onze diensten en werkzaamheden uit kunnen voeren.

Verwerkingsdoelen
De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

-Opnemen van telefonisch contact wanneer daar door u om verzocht wordt;
-Schriftelijke benadering (per e-mail/ post) indien u eventueel telefonisch niet bereikt kunt worden;
-Verzenden van nieuwsbrief;
-Verzenden van verkoopfacturen, offertes en andere commerciële documenten.
-Uitvoeren van ieder andere werkzaamheid om u als klant op de juiste en meest efficiënte wijze te kunnen ondersteunen.

Delen met derden
Van der Linden Pomptechniek B.V. verstrekt uw gegevens aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Mochten wij uw gegevens om andere redenen verstrekken aan derden dan zijn wij verplicht om u eerst toestemming te vragen.

Cookies
Cookie: Google Analytics
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet.

Beveiliging
Van der Linden Pomptechniek B.V. neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

Rechten van betrokkenen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen en/of bezwaar te maken. Maak hiervoor een afspraak bij Van der Linden Pomptechniek B.V. Het indienen van een klacht is mogelijk bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook heeft u altijd de mogelijkheid om uw toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken. Hiervoor dient u ook een afspraak bij Van der Linden Pomptechniek B.V. te maken. Wij zullen binnen de termijn van één maand ingaan op het verzoek. Het is belangrijk dat u uzelf kan legitimeren en kan aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen, daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Nieuwsbrief
In onze nieuwbrieven heeft u altijd een mogelijkheid om u uit te schrijven.

Vragen
Heeft u een vraag over onze privacyverklaring, neem dan contact met ons op via info@lindenpomptechniek.nl.

Aldus opgemaakt te ‘s-Hertogenbosch op 24 april 2018.
Van der Linden Pomptechniek B.V.