• Specificaties Rioolgemaal Aalst
  • Opdrachtgever: Waterschap De Dommel
  • Pompfabrikaat: 4 stuks Nijhuis VMFAr1-60.70 WEG A/B – 400 kW
  • Capaciteit: Maximaal 13.000 m3/h
  • Uitvoering: augustus 2013 t/m december 2014

Rioolgemaal Aalst

Opdrachtgever: Waterschap de Dommel

In mei 2013 heeft Waterschap de Dommel de renovatie van Rioolgemaal Aalst aanbesteed middels een meervoudig onderhandse nationale aanbestedingsprocedure conform de ARW 2012. Als gunningscriteria hanteerde het waterschap de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI). Na de aanbesteding heeft het waterschap de opdracht aan Van der Linden Pomptechniek gegund, waar zowel het plan van aanpak alsmede de prijs als beste werd beoordeeld

Rioolgemaal Aalst

Rioolgemaal Aalst is het grootste rioolgemaal van Waterschap de Dommel en is tijdens de renovatie bouwkundig aangepast en zowel werktuigbouwkundig als elektrotechnisch geheel vernieuwd. Dit was een noodzakelijke uitbreiding om de continuïteit in afname van het afvalwater te waarborgen. Derhalve is het gemaal voorzien van 4 stuks frequentie gestuurde, droog opgestelde centrifugaalpompen van 400 kW. Het totale afvoerdebiet is daarmee verhoogd van 8.000 m3/h naar 13.000 m3/h.

Tijdelijke pompinstallatie

Tijdens de ombouwperiode zorgde een tijdelijke pompinstallatie voor het afvoer van het aankomend afvalwater terwijl de gehele voormalige installatie werd verwijderd en opnieuw werd opgebouwd. Het nieuwe leidingwerk van de installatie bestaat uit 2 separate persleidingen DN800 verlopend naar DN1000. Daarnaast is het gemaal voorzien van terugslagkleppen en automatische be- en ontluchtingen zodat de voorheen benodigde windketels zijn komen te vervallen. Uniek aan de installatie zijn de watergekoelde frequentieomvormers. In dit koelsysteem wordt het koelwater gekoeld met speciale warmtewisselaars welke zijn geïntegreerd in de persleiding. Zo zorgt het afvalwater in de persleiding uiteindelijk weer voor de koeling van de frequentieregelaars; een erg efficiënte en vooral duurzame manier van koelen.

1 1
1

Tunnelgemalen N23 Westfrisiaweg

1

Rioolgemaal AWTG Velsen-Zuid

1

Minigemaal Vught