2
2
maandag-jul-2018
Aanbesteden nieuwe stijl leidt tot samenwerking nieuwe stijl

Raamcontracten Waterschapsbedrijf Limburg

Raamcontracten Waterschapsbedrijf Limburg

Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) heeft ervoor gekozen om anders aan te besteden. Bij de aanbesteding nieuwe stijl ligt de nadruk op meerjarige samenwerking en synergie. “Door kennis, kunde en inventiviteit van WBL en bedrijfsleven te bundelen, geeft WBL invulling aan de marktvisie  ‘De Waterschapsmarkt van de toekomst’,” vertelt Michel Bouts, Bestuurder WBL. Voor grote multi- en monodisciplinaire projecten zijn meerjarige raamovereenkomsten gesloten. De kick-off vond plaats op 5 juli.

WBL merkte dat bij aanbesteden, traditioneel de nadruk vaak op prijs van de investering lag. De verhoudingen waren hiërarchisch. Dat leverde spanningen op tussen het gewenste product en de kwaliteit. Ook de korte termijnrelatie deed geen goed aan het resultaat. WBL heeft een marktontmoeting georganiseerd waar ideeën zijn uitgewisseld. Via workshops is een beeld gevormd van de wensen. Dit is gebeurd in termen van doelen, soorten contracten en de gewenste flexibiliteit in het gunnen van opdrachten. De competenties van de aannemers moeten daarop aansluiten.

Dit heeft geleid tot een inkoopstrategie met een indeling in percelen (Gemalen, Leidingen en Civiel, Werktuigbouw en Elektrotechniek en multidisciplinaire projecten), het aantal leveranciers en gunningsaspecten. WBL heeft twee Europese aanbestedingen uitgevoerd waarbij de competenties en visie op samenwerken van de leverancier centraal stonden. Met open vragen, cases en interviews zijn drie uitstekende partijen per perceel gecontracteerd. Voor meerdere jaren. Van der Linden Pomptechniek is er hier één van. We gaan de samenwerking aan met twee andere partijen in perceel Gemalen.

Kick Off
Het voorwerk is gedaan, nu gaat het echte werk beginnen. Afgelopen donderdag was de kick off in Roermond. Daarbij waren twaalf directeuren, betrokken bij de raamovereenkomsten, aanwezig. Er werd uitgebreid stilgestaan bij de andere manier van aanbesteden en samenwerken. Ook Van der Linden Pomptechniek is klaar voor de samenwerking!

(Foto: kick-off met spreker Guus Pelzer, directeur WBL)