2
2
donderdag-jun-2019
Van der Linden Pomptechniek B.V., onderdeel van REMONDIS Dusseldorp Rioolservice B.V., gaat voor CO2-prestatieladder niveau 3

CO2-prestatieladder

Duurzaamheid en milieu staan centraal in onze bedrijfsfilosofie en alle zakelijke activiteiten van REMONDIS. Zo vormt ons energiemanagementprogramma, met doelstellingen met CO2-reductie, een belangrijk onderdeel op het gebied van duurzaamheid. Onze ambitie voor een duurzame bedrijfsvoering sluiten goed aan bij de CO2 prestatieladder. Het moederbedrijf REMONDIS Dusseldorp Rioolservice B.V. heeft vier vestigingen in Lichtenvoorde, Ermelo, Hardenberg en Leek en vijf dochterbedrijven: De Nooij pompinstallaties B.V., FMH Pompservice B.V., Pleuger Techniek B.V., REMONDIS Rioolservice West B.V. en Van der Linden Pomptechniek B.V. De hiervoor genoemde bedrijven worden als groep gezamenlijk gecertificeerd. Binnen deze bedrijven voeren wij hetzelfde beleid, waarbij de maatregelen per bedrijf en vestiging kunnen verschillen op basis van de op die locatie aanwezige omstandigheden. We werken continu aan het realiseren van CO2 reductiedoelstellingen. Hiervoor hebben wij de belangrijkste bronnen van CO2 uitstoot in kaart gebracht. CO2 emissie 2018 De energiestromen van het jaar 2018 zijn geïnventariseerd. Zoals blijkt uit onderstaande grafieken en tabellen is brandstof de grootste bron van CO2-uitstoot. Het verbruik van brandstof is te koppelen aan mobiliteit en productie van het materieel. Binnen deze range zal ook gekeken worden naar de beheersbaarheid en verbeteringen van de prestaties. Daarnaast zullen tevens de verbruiken per pand worden beoordeeld op het verbeteringspotentieel.

CO2-prestatieladder

REMONDIS Dusseldorp Rioolservice B.V. neemt actief deel aan onderstaande initiatieven ten aanzien van CO2?reductie:

  • efficiëntieverbetering mechanisch rioolstelsel gemeente Berkelland met als doel CO2 reductie en
  • pompinstallaties mechanische riolering op zonne-energie in samenwerking met Facta Aandrijftechniek en gemeente Rotterdam.

Beleid
Wij zijn ervan overtuigd dat het beleid met betrekking tot procesmanagement goed dient te functioneren. Dit is nodig om te voldoen aan de eisen op het vlak van efficiëntie, veiligheid en duurzaamheid voor onszelf als organisatie als ook voor onze klanten en opdrachtgevers. De directie ziet het als haar taak om voorwaarden te scheppen en voldoende middelen beschikbaar te stellen om het managementbeleid binnen de organisatie uit te dragen en te waarborgen. Verbetering begint bij inzicht. Middels kritische prestatie indicatoren en het opstellen van een CO2-footprint wordt dit inzichtelijk gemaakt. Door geïmplementeerd verbetermanagement gaan wij onze milieudoelstellingen realiseren. Het verbetermanagement is doorgevoerd op alle lagen in de organisatie bij alle eerdergenoemde bedrijven. Het emissiereductiebeleid is erop gericht om de emissies van onze bedrijfsactiviteiten te beheersen en te beperken. Onze doelstelling is een realistische CO2-reductie in 2021 van 6% per fte ten opzichte van 2018.

Op deze website zullen wij u actueel op de hoogte houden van behaalde prestaties en nieuwe ontwikkelingen.

Tips en ideeën
REMONDIS Dusseldorp Rioolservice B.V. is een partner in waterbeheer en wij zijn altijd geïnteresseerd in nieuwe ideeën en/of aanbevelingen.
Graag zien wij uw reacties tegemoet op het volgende emailadres: continu-verbeteren@remondis.nl