2
2
dinsdag-dec-2020

Renovatie en capaciteitsuitbreiding rioolgemalen Etten-industrie en Hoeven-dorp

Renovatie en capaciteitsuitbreiding rioolgemalen Etten-industrie en Hoeven-dorp

Voor de werkzaamheden aan rioolgemalen Etten-industrie en Hoeven-dorp zijn wij te vinden in West-Brabant. Om rioolgemaal Etten-Industrie toekomstbestendig te maken, wordt de capaciteit uitgebreid. Hiervoor worden de huidige pompen vervangen en wordt de leiding vergroot. Rioolgemaal Hoeven-Dorp prikt in op de leiding tussen rioolgemaal Etten-Industrie en werkplaats Hoeven. Ook hier wordt de capaciteit uitgebreid. Alles wordt vernieuwd in beide gemalen, zowel bouwkundig, werktuigbouwkundig als elektrotechnisch. Daarnaast wordt de bestaande persleiding vervangen door een persleiding met een grotere diameter over een lengte van circa 1.250 m vanuit Hoeven-Dorp. Het vervangen van de persleiding plus alle andere civiele werkzaamheden worden uitgevoerd door onze opdrachtgever M.J. Oomen riool- en betontechniek B.V.. Zij werken in opdracht van Waterschap Brabantse Delta die zorg draagt voor het water (en de gemalen). Van der Linden Pomptechniek verzorgt de werktuigbouwkundige werkzaamheden in de gemalen. Wij ontwerpen en bouwen hiervoor ook een geheel nieuwe elektrische installatie, in samenwerking met Van der Arend Installaties (ook onderdeel van REMONDIS Rioolservice).

In het voortraject hebben we in samenwerking met Waterschap Brabantse Delta en M.J. Oomen riool- en betontechniek de pompopstelling geoptimaliseerd. Door een aantal aanpassingen in de ontwerpfase konden we verbeteringen aanbrengen in het pomprendement, in de pomp-opstellingsruimte en het voorkomen van het op den duur dichtslibben van de persleiding. Het werkt prettig om zo als een team verbeteringen aan te brengen.

De werkzaamheden op de verschillende locaties zijn in volle gang. Het is een mooi project om aan te mogen werken. We verwachten alles voor het einde van dit jaar op te kunnen leveren.

Foto’s: nadat het oude leidingwerk verwijderd is, zijn wij gestart met de opbouw van de nieuwe pompinstallatie.