The Next Level in Telemetrie

i-View

Watermanagement is essentieel in een waterrijk land als Nederland. In het belang van veiligheid en milieubescherming is het noodzakelijk dat u als speler in het waterbeheer altijd en overal uw gemalen, stuwen, bergbezinkbassins en zuiveringsinstallaties adequaat kunt beheren.

Of u zich nu bezighoudt met het voorkomen van wateroverlast, het controleren van de waterkwaliteit of het op peil houden van het oppervlaktewater, actuele gegevens zijn onmisbaar. Het realtime beheersysteem i-View verzamelt, verwerkt en toont continu automatisch alle gegevens, die voor u van belang zijn. Op die manier helpt het systeem om uw beheerproces zo efficiënt en voordelig mogelijk te laten verlopen.


Meer arrow
tmp

Overstortregistratie & neerslagmeting

Lozingen van vervuild water vanuit het gemengde rioolstelsel op oppervlaktewater kunnen een aantasting van de waterkwaliteit als gevolg hebben. Daarnaast nemen regenbuien met hevige regenval gedurende een korte periode steeds meer toe.

Overstorten treden meestal vanzelf in werking als bij een hevige bui de buizen vol zijn en de pompen maximaal draaien. Het regenwater loopt dan samen met een beetje afvalwater een vijver of sloot in. Daarmee zorgen overstorten bij hevige regen voor droge voeten.

Voorkom verrassingen
Zowel vanuit het oogpunt van wateroverlast als vuilemissie is het van belang te weten hoe vaak dit gebeurt en hoe lang een overstorting duurt. Om verrassingen te voorkomen maakt Van der Linden Pomptechniek dit voor u inzichtelijk.
Een goed en efficiënt monitoringsprogramma van de riooloverstorten is onmisbaar. U kunt hiervoor onze overstortlogger inzetten voor een efficiënt beheer op afstand middels internet.

 

tmp

Trainingen & cursussen

Op basis van onze jarenlange ervaring op het gebied van pompinstallaties in combinatie met het i-View telemetriesysteem, worden door ons trainingen en cursussen georganiseerd.

Doelstelling hiervan is om het technisch personeel van onze klanten vertrouwd te maken met de door Van der Linden Pomptechniek geleverde producten, technieken en installaties. Deze cursussen worden gegeven zowel bij ons in huis als bij de klant op locatie.

tmp